Game Pause Gaming Limits Self Assessment

Version: 6.0
Senast uppdaterad: 16.06.2023

1. Allmänt

1.1
Denna webbplats, Jackpotjoy, (”Webbplatsen”) drivs av Dumarca Gaming Limited (”vi”, ”oss” eller ”Dumarca”) som är ett företag registrerat enligt maltesisk lag (registreringsnummer: C50898) med registrerad adress på The Emporium, Level 4, St Louis Street, Msida, MSD1421, Malta.
1.2
Dumarca är licensierat och reglerat av:
a. gällande tjänster som erbjuds boende i Sverige, Spelinspektionen, licensnummer. 18Li7410, utfärdat av Spelinspektionen trädande i kraft 1 januari 2019 och gällande till och med 31 december 2023;
b. gällande tjänster som erbjuds övriga kunder; Malta Gaming Authority, med licensnummer MGA/CRP/169/2009.
1.3
Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) styr tillgång till, och användning av, Webbplatsen och utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Dumarca och dig som registrerad spelare (”du” eller ”Användare”). Genom att besöka och använda Webbplatsen godkänner du dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor gäller alla former av spel hos oss via alla typer av enheter, inklusive nedladdningsbara applikationer på en mobilenhet.
1.4
Dessa Användarvillkor är uppdelade i olika underrubriker för att göra dem lättare att hitta och förstå. Det är viktigt att du läser igenom dessa Användarvillkor noggrant. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor ber vi dig att inte använda Webbplatsen.
1.5
Dessa Användarvillkor inkluderar och omfattar ytterligare villkor enligt följande:
• regler för spel som du väljer att delta i (”Regler”);
• Våra kampanjvillkor, vilka gäller för specifika kampanjer och erbjudanden och
• Vår Integritetspolicy, vilken fastställer villkoren för hur vi hanterar personliga uppgifter som vi samlar in om dig eller som du lämnar till oss.
1.6
I händelse av en konflikt mellan dessa Användarvillkor och någon av Reglerna, Kampanjvillkoren och/eller Integritetspolicyn så är det, i tillämpliga fall, Reglerna, Kampanjvillkoren och/eller Integritetspolicyn som gäller (men endast i den omfattning som krävs för att lösa en sådan konflikt).
1.7
Vi kan komma att uppdatera dessa Användarvillkor. Dumarca kommer att underrätta dig om viktiga uppdateringar av dessa Användarvillkor innan de träder i kraft. Om du inte godkänner de nya Användarvillkoren ber vi dig att avsluta ditt konto och ta ut tillgängligt saldo. Vi råder dig att regelbundet se över dessa Användarvillkor, samt de specifika Regler som gäller för varje spel som du väljer att spela, för att hålla dig uppdaterad med eventuella ändringar. Du kan enkelt se om dessa Användarvillkor har ändrats genom att kontrollera [versionsnummer och] datum för gällande Användarvillkor som anges högst upp på denna sida.

2. Registrering av konto och verifieringskontroller

2.1
För att öppna ett konto på Webbplatsen krävs det att registreringen görs av Användaren personligen. Du måste vara myndig (fyllt 18 år) för att öppna och använda ett konto hos oss. Du måste också vara i ett mentalt tillstånd att ta ansvar för dina egna handlingar och att ingå ett bindande avtal med oss. Om vi upptäcker att ett konto drivs av en underårig kommer kontot omedelbart att stängas och alla innestående medel överföras till den underårige (med avdrag för eventuella vinster som redan betalats ut).
2.2
Det är ditt personliga ansvar att fastställa om internetspel är lagligt i den jurisdiktion där du befinner dig och att agera i enlighet med gällande bestämmelser. Det faktum att Webbplatsen kan nås från en viss plats innebär inte ett erbjudande eller en inbjudan från Dumarca att använda de tjänster som erbjuds på Webbplatsen. Du får inte maskera, anonymisera eller dölja din IP-adress (dvs. genom att använda ett VPN) när du ansluter till Webbplatsen. Dumarca accepterar inte något som helst ansvar för spelares handlingar på platser där internetspel är olagligt och/eller som bryter mot denna paragraf i dessa Användarvillkor. Användare som är boende i Malaysia, Kina, Hong Kong eller USA får inte öppna ett konto. Vi tillåter inte att konton öppnas, eller används av, Användare boende i vissa jurisdiktioner (inklusive USA). Listan över jurisdiktioner fastställs utifrån lagarna för internetspel i de aktuella länderna och kan komma att ändras av oss. Dessutom är vissa av våra spel bara tillgängliga i vissa jurisdiktioner.
2.3
Du måste lämna korrekta uppgifter vid registrering, inklusive ditt fulla namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och relevant betalningsinformation. Du är ensam ansvarig för att försäkra att de uppgifter du lämnar är sanna, kompletta, korrekta och uppdaterade.
2.4
Genom att acceptera dessa Användarvillkor godkänner du att vi utför identitetskontroll, kreditkontroll eller andra kontroller som vi rimligen kan kräva och/eller som krävs av oss enligt gällande lagar och förordningar eller av tillsynsmyndigheter. För att bekräfta din identitet kan vi komma att dela de uppgifter du ger oss till auktoriserade kreditbedömningsföretag, identitetsverifieringstjänster och/eller organisationer som bekämpar bedrägeri. Vi kan också komma att genomföra telefonverifiering med dig. Alla personliga uppgifter hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy.
2.5
Du samtycker till att ge oss all information som vi begär för att underlätta våra verifieringskontroller, och vi förbehåller oss rätten att, för att undvika tvivel endast om det är direkt kopplat till våra skyldigheter i enlighet med penningtvätts- och spellagen, begära dokument för att styrka följande: (i) din identitet, genom t.ex. ID-kort, pass eller körkort; (ii) din bostadsadress, genom t.ex. kontoutdrag från bank, el- eller vattenräkning från de senaste tre månaderna; och (iii) äganderätt/medgivande för kontoinnehavaren att använda ett visst betalsätt, genom t.ex. en skärmdump av kontot (t.ex. Neteller) som överensstämmer med betalningsmetoden. Vi kan begära att du tillhandahåller dessa dokument vidimerade för att styrka deras äkthet. Vi kan också använda ytterligare verifieringsverktyg för att kontrollera äktheten hos de dokument som du tillhandahåller. Dessutom förbehåller vi oss rätten att vägra godkänna inlämnade dokument som kan misstänkas vara falska eller felaktiga. Beroende på verifikationskontrollen behöver dokumenten vara daterade under de tre eller 12 senaste månaderna, vilket tydligt kommer att anges i begäran av dokument. Dumarca förbehåller sig rätten att begränsa ett konto fram tills dess att relevanta verifieringskontroller genomförts på ett rimligt tillfredsställande sätt och enligt de krav som ställs på oss genom gällande lagar och förordningar. Dumarca förbehåller sig även rätten att stänga ditt konto och betala tillbaka eventuellt innestående saldo om verifieringskontroller inte genomförts på ett rimligt tillfredsställande sätt inom 30 dagar från det att vi först begärt dokumenten. Dumarca kommer endast att be dig att tillhandahålla den nämnda dokumentationen/ informationen om det är rimligt att göra det för att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med tillämplig lag. Observera därför att du kan bli ombedd att tillhandahålla dokumentation/ information i enlighet med denna klausul inte bara när du registrerar dig som kund utan även under din tid som kund hos Dumarca. Information/ dokumentation kommer, såvida inte särskilda skäl finns, främst begäras vid registrering, insättning eller uttag.
2.6
Eventuella verifieringskontroller måste vara avklarade innan uttag är möjligt. När din identitet bekräftats kommer eventuella uttag som du begärt att genomföras. Om ditt konto begränsats endast på grund av att du inte bekräftat din ålder kan du fortfarande ta ut innestående medel (exklusive eventuella vinster på ditt konto), men därefter kommer ditt konto att stängas.
2.7
Vi följer gällande dataskyddslagar i hanteringen av din personliga uppgifter och vi kommer endast att använda dina uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.
2.8
Dumarca kan, efter eget gottfinnande, vägra att öppna ett konto för en individ. Bolaget förbehåller sig rätten att stänga ett spelarkonto, redan existerande kontraktuella förpliktelser kommer dock att uppfyllas.

3. Användning av ditt konto

3.1
Du godkänner att alltid följa dessa Användarvillkor och:
• inte använda Webbplatsen för annat än personligt bruk eller agera för tredje parts räkning;
• inte satsa pengar som förvärvats på olaglig väg;
• inte sätta in pengar via ett betalsätt som du inte har rätt att använda, vilket inkluderar företagskort och företagskonton;
• inte försöka hacka Webbplatsen eller förändra dess kod på något sätt;
• inte utföra kriminella handlingar riktade mot Dumarca, dess affärspartners, eller dess användare; och/eller
• inte välja ett användarnamn som inkräktar på vårt varumärke eller företagsnamn, eller som är stötande eller kränkande för andra spelare
3.2
Det är endast tillåtet att ha ett konto på Webbplatsen. Användare som av någon anledning har två eller flera konton ska utan dröjsmål informera oss om detta. Om vi upptäcker att en Användare har fler än ett konto kommer vi att stänga ett eller flera av dennas konton och betala tillbaka eventuella utbetalningsbara medel. Om vi har anledning att misstänka att ett eller flera konton har öppnats i syfte att vilseleda Dumarca kan vi annullera transaktioner som kan förknippas med sådant bedrägligt beteende och stänga ett eller flera konton.
3.3
Du får inte ansöka om ett konto, eller använda några av våra tjänster, om du eller en medlem av ditt hushåll har varit anställd av Dumarca Gaming Limited inom de senaste två åren. Med "anställd" menas även tredjeparter som licensgivare, tillhandahållare av mjukvara, utvecklare, partners eller andra personer som varit anslutna till oss.
3.4
Användaren måste alltid hålla sina inloggningsuppgifter hemliga. Vi kommer inte att hållas ansvariga för obehörig användning av ditt konto till följd av att du inte skyddat dina uppgifter. Vi förbehåller oss rätten att utgå från att det är du som står bakom all aktivitet på ditt konto.
3.5
Du kan när som helst logga in på ditt konto och se din kontohistorik, inklusive insättningar, bonussaldo, vinster, insatser och uttag. Skulle du upptäcka ett misstag ska du omedelbart meddela Dumarca så att det kan granskas och rättas till.
3.6
Om inga transaktioner har registrerats på ditt konto under tolv (12) månader i följd kommer ditt konto att ses som ”inaktivt”. Om Dumarca efter upprepade försök inte kan komma i kontakt med dig efter att ditt konto blivit ”inaktivt” kommer vi att ta ut , eller motsvarande belopp i aktuell valuta , per månad i administrationsavgift. Dumarca har ingen skyldighet att betala tillbaka dessa avgifter eftersom de inte längre ses som kundmedel när de väl dras från kontot. Avgifter på inaktiva konton kan resultera i att ditt saldo hamnar på noll. Företaget förbehåller sig rätten att använda avgifterna för att finansiera ansvarsfulla spelinsatser.
Administrativa avgifter kommer bara att återbetalas efter uppvisat bevis på hälsoproblem under en sådan inaktiv period.
3.7
Du har inte rätt att överföra, sälja eller köpa konton till/från andra Användare. Om vi har anledning att misstänka att den här typen av aktivitet har bedrivits förbehåller vi oss rätten att tillsvidare blockera och/eller stänga det aktuella kontot.

4. Insättningar och uttag

4.1
I enlighet med gällande lagar och våra juridiska skyldigheter får du endast använda bank- eller kreditkort eller andra betalningsinstrument som är giltiga, lagliga och tillhör dig. Insättningar med företagskort eller från företagskonton är inte tillåtna. Om vi upptäcker, eller har goda grunder att tro, att ett betalningsinstrument inte tillhör dig så förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto och vi kommer att ogiltigförklara alla vinster som grundar sig på en sådan insättning.
Om insättningar gjorts med bank- eller kreditkort kan vi begära att du skickar in en kopia av fram- och baksida av det använda betalkortet som endast visar de första sex och de sista fyra sifforna på framsidan och där CVV2-numret på baksidan är dolt.
4.2
Vi håller alla kundmedel åtskilda från företagets egna medel i en licensierad bank i enlighet med Spellagen SFS 2018:1138, Kapitel 13. Detta innebär att dina medel är skyddade i händelse av insolvens.
4.3
Du ska bara sätta in pengar på ditt konto i syfte att ingå i en speltransaktion. Om vi har anledning att misstänka att du gör insättningar utan avsikt att ingå i en speltransaktion kan vi granska ditt konto i enlighet med dessa Användarvillkor.
4.4
Vi förbehåller oss rätten att avslå en speltransaktion om ditt konto är begränsat. Alla speltransaktioner ingås efter eget gottfinnande.
4.5
Ingen ränta betalas ut på kontosaldon, oberoende av beloppet på ditt konto. Följaktligen bör du inte på något sätt betrakta Dumarca som en finansiell institution.
4.6
Ingen kredit medges. Det är ditt ansvar att se till att det finns täckning på ditt konto, och att du satsar dina pengar därefter. Speltransaktioner kommer inte att godkännas om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara insatser som oavsiktligt genomförts eller godkänts om ditt konto inte har täckning för hela insatsen.
4.7
I enlighet med våra lagstadgade skyldigheter kan vi begära mer information gällande ursprunget till de medel som satts in på ditt konto. Detta kan inkludera kopior av kontoutdrag, lönebesked och/eller ytterligare bevis på annan finansieringskälla, såsom bevis på försäljning av egendom eller ett testamente. Om vi begär information om ursprunget till dina medel måste du lämna uppgifterna inom 28 dagar. Om du inte tillhandahåller de begärda uppgifterna inom den angivna perioden kan vi begränsa ditt konto tills dess att informationen har tillhandahållits och verifierats av oss. Dumarca kan begränsa eller stänga ett konto om svaren på sådana frågor inte bedöms som tillfredställande. Vi kan också komma att föra vidare sådan information till lämplig myndighet om så krävs enligt gällande lagstiftning.
4.8
Om Dumarca felaktigt krediterar ditt konto med vinster som inte tillhör dig, oavsett om det beror på ett tekniskt fel, den mänskliga faktorn eller annan anledning, så tillhör det felaktigt krediterade beloppet Dumarca. Om du har hunnit ta ut pengar som inte tillhör dig innan felet upptäckts av Dumarca ska det av misstag utbetalade beloppet betraktas som en skuld som du har till Dumarca. Om en felaktig insättning skulle inträffa är du skyldig att omedelbart underrätta Dumarca via e-post.
4.9
En välkomstbonus kan komma att överföras till ditt konto som en del av ett erbjudande eller annan form av marknadsföringskampanj. Dessa medel kan inte tas ut/betalas ut direkt utan kan endast användas för att göra insatser på Webbplatsen. Beroende på kampanjen kan dessa medel endast omvandlas till riktiga pengar först efter att vissa specifika krav för kampanjen har uppfyllts. Vänligen se specifika kampanjvillkor.
4.10
Medel kan inte överföras från ditt konto till andra Användare eller vice versa.
4.11
För att kunna ta ut pengar från ett spelarkonto måste hela insättningsbeloppet omsättas minst en gång. Dumarca förbehåller sig rätten att ta ut en administrationsavgift på 30% om omständigheter som godkänts av dem berättigar ett uttag innan hela beloppet omsatts.
4.12
Utbetalningar till bank- eller kreditkort är möjligt till Visa och Visa Electron. Tyvärr erbjuder Mastercard för närvarande inte denna funktion.
4.13
I enlighet med tillämplig lagstiftning kommer Dumarca endast att utföra återbetalningar till samma konto från vilket pengarna ursprungligen överfördes till ditt konto hos oss.
4.14
Utbetalningar till bank- eller kreditkort utförs endast till det eller de kort som har använts för insättning. Om Användaren har fler än ett bank- eller kreditkort registrerat utförs utbetalningen till det bank- eller kreditkort från vilket Användaren har satt in högsta sammanlagda belopp under de senaste 6 månaderna, under förutsättning att utbetalning är möjlig till detta kort (vilket det t.ex. inte är i fallet Mastercard).
4.15
Utbetalningar till bank- och kreditkort tar normalt 3 till 5 arbetsdagar.
4.16
Fullständig information om bank- eller kreditkort lagras aldrig av Dumarca och skickas alltid i krypterad form för din säkerhet.
4.17
Utan att begränsa vår förmåga att förlita oss på andra hjälpmedel som vi har tillgängliga , kan vi avbryta en uttagsförfrågning eller ogiltigförklara en vinst om vi misstänker att du:
• verkar på någon annans vägnar än din egen eller på annat sätt i samverkan med andra;
• deltar i olagliga eller bedrägliga aktiviteter; eller
• bryter mot något av dessa Användarvillkor.
4.18
Insättningar och uttag från ett konto ska alltid ske via en bank eller en betallösning (”Payment Solution Provider”, PSP). Procedurer, regler och villkor, tillgänglighet, avgifter och hanteringstider för insättningar/uttag kan variera beroende på den aktuella banken eller betallösningen. För mer information, vänligen läs här.

5. Klagomål och tvistlösning

5.1
Om du har ett klagomål angående Webbplatsen eller någon av våra tjänster, rekommenderas du att skicka e-post till kundtjänst via [email protected] eller ringa på nummer:
Malta: + 356 277 80428
Sverige: +46855003184
Storbritannien +442036080424
5.2
Om Användare har frågor om en specifik transaktion kan Användare också kontakta Dumarca på [email protected] med uppgifter om den aktuella transaktionen. Dumarca kommer att se över alla frågor gällande omtvistade transaktioner omgående.
5.3
Vi rekommenderar att möjliga klagomål först tas upp med vår Kundtjänst. Om du inte är nöjd med beslutet från Kundtjänst har du möjlighet att begära att klagomålet ses över av vår Customer Support Manager som nås på [email protected]. Dumarca kommer att lösa klagomål inom tio (10) dagar från att Dumarca mottog klagomålet, och beslutet som fattas kommer att kommuniceras via e-post. Om mer tid behövs för att besvara klagomålet kan vi förlänga tiden med ytterligare tio (10) dagar och meddelar dig då i enlighet med detta.
5.4
Om du inte är nöjd med resultatet har du även möjligheten att referera ditt klagomål till ARN (Allmänna reklamationsnämnden).
5.5
Alternativt kan du ta ditt klagomål vidare till Online Dispute Resolution (Online Dispute Resolution -ODR). ODR-plattformen hjälper med att lösa problemet genom att facilitera kommunikationen mellan parterna.

6. Ansvarsfullt spelande 6.1

Du kan när som helst välja att utesluta dig själv från spel på Webbplatsen under en viss period. Du kan göra detta online genom att gå till sektionen Speltidsgränser på ditt konto eller genom att kontakta Kundtjänst. När du ber oss om självavstängning bekräftar och godkänner du att vi pausar ditt konto och stoppar dig från att spela på Webbplatsen under den period du angivit. Att ansöka om självavstängning kommer inte att påverka några pågående uttag, såvida vi inte saknar dokument för att bekräfta ditt konto enligt vår ”Know Your Customer”-process.
Självavstängning kommer att omfatta alla webbplatser som drivs av Dumarca. Du kan utöka din självavstängning till vår Koncern. Det kan uppstå en kortare fördröjning när du ansöker om självavstängning på webbplatser som drivs av andra medlemmar i vår koncern. Vänligen notera att självavstängning inte omfattar webbplatser som inte är listade inom vår koncern. Om du vill stänga av dig själv från dessa webbplatser kontaktar du den aktuella operatören eller använder det nationella svenska självavstängningssystemet spelpaus.se enligt 6.5 i dessa Användarvillkor.
6.2
När du stängt av dig själv från spel kommer vi att göra allt vi kan för att se till att du får tillbaka dina utbetalningsbara medel. Om vi trots detta inte lyckats betala tillbaka dina utbetalningsbara medel inom en rimlig tidsperiod (t.ex. på grund av att vi inte kan komma i kontakt med dig) kan vi komma att skänka pengarna i fråga till välgörenhet.
6.3
Vi har inte möjlighet att upphäva eller ta bort en självavstängningsperiod när den väl har satts. Bonus kan upphöra att gälla under tiden ditt konto är avstängt; vi kan inte ge tillbaka några bonusar som har upphört när ditt konto sedan aktiveras igen.
6.4
Om du vill återaktivera ditt konto efter en självavstängningsperiod kan du enbart göra det genom att kontakta Kundtjänst och begära att självavstängning hävs. En begäran om att häva självavstängning efter att den angivna perioden löpt ut följs alltid av en ”cooling off”-period, efter vilken ditt konto kommer att aktiveras igen. Om du önskar förlänga din självavstängning, kan du göra det genom att kontakta vår Kundtjänst.
6.5
Vi kommer att plocka bort ditt namn och dina uppgifter från alla våra databaser för marknadsföring så fort din självavstängning trätt i kraft, om du begärt självavstängning direkt hos oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att se till marknasföringsmaterial inte skickas till självavstängda konton. Det kan dock uppstå en kort tidsfördröjning mellan din självavstängning och tidpunkten då marknadsföringsmaterial från oss stoppas, ifall du uteslutit dig på någon av våra sidor så är fördröjningen upp till 72 timmar, om du stängt av dig via Spelpaus så är fördröjningen upp till 24 timmar. Självavstängning från vår Webbplats kommer inte att påverka dina inställningar för marknadsföring från tredje part, inklusive dotterbolag till annan tredje part som vi inte har inflytande över. Vi rekommenderar starkt att du tar kontakt med sådana parter och avanmäler dig från att ta emot marknadsföring från dem. Vi rekommenderar också att du överväger självavstängning från andra spelsidor online där du har ett konto.
6.6
Om du väljer självavstängning kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att du öppnar ett nytt konto på Webbplatsen. Du ska inte försöka att öppna ett nytt konto på någon av de webbplatser som drivs av Dumarca eller någon av koncernmedlemmarna under tiden du har valt att stänga av dig själv från spel. Om vi upptäcker att ett konto används i strid mot ett självavstängningsavtal kommer det omedelbart att stängas.
6.7
Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller tredje part för en spelaktivitet som äger rum (inklusive återbetalning av förluster) om du kringgår vårt förfarande kring självavstängning på olaglig väg eller genom att medvetet ange felaktiga uppgifter.
6.8
Timeout
Du kan temporärt ta en paus från spel på Webbplatsen under en period på minst tjugofyra (24) timmar. Detta kan du göra online genom att gå till sektionen Spelgränser på ditt konto, under ”Avsluta konto”. När du bekräftat din timeout kommer ditt konto omedelbart att blockeras och du kommer inte att kunna logga in igen förrän den tid du valt har löpt ut.
6.9
Spelgränser
Du kan när som helst välja att sätta gränser för ditt spelande på ditt konto. Du kan:
- Insättningar: sätta en gräns för hur stora belopp du kan sätta in under en viss period; och/eller
- Speltid: sätta en gräns för en aktiv speltid för att ha bättre kontroll över den tid du spenderar på spel; och/eller - Förluster: sätta en gräns för hur mycket du kan förlora utifrån det du har satt in på ditt konto (dvs. utgifter minus vinster) under en viss period.
Om du bor i Sverige gäller de gränser du sätter på ditt konto sammantaget för alla spelkonton du har hos Dumarca. Vänligen kontakta oss om du vill utöka dina spelgränser.

7. Avsluta konto

7.1
Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto genom att kontakta Kundtjänst på [email protected] eller genom att gå till Spelgränser på ditt konto. Om du stänger ditt konto via kundtjänst tar det upp till 24 timmar innan kontot är avslutat och du får en bekräftelse via mejl när det är klart. Du är själv ansvarig för all aktivitet på ditt konto från det att du ber om att det ska stängas till dess att vi har stängt kontot.
7.2
Om vi upptäcker, eller har rimliga skäl att tro, att du är involverad, eller har varit involverad, i en eller flera av följande aktiviteter:
(i) fusk (inklusive räkning av kort eller utnyttjande av spel eller fel i ett spel); och/eller
(ii) samverkan med andra eller någon form av förvanskning av normalt spelande (inklusive samarbete med andra för att utnyttja ett spel eller fel i ett spel, användning av ”bots” eller liknande programvara, eller manipulerande programvaror); och/eller
(iii) bedrägligt beteende eller kriminell verksamhet (inklusive pengatvätt och kreditkortsbedrägeri); och/eller
(iv) medvetet bryta mot dessa Användarvillkor när du använder Webbplatsen eller deltar i ett spel,
kan vi påbörja en utredning och blockera ditt konto i väntan på utgången (inklusive begärda uttag). Om vi efter utredningen har goda grunder att tro att du varit inblandad i en av ovannämnda aktiviteter kommer vi att stänga ditt konto. Vi kan också stänga ditt konto om:
(v) du inte blir godkänd i verifieringskontrollerna eller kontrollerna av finansieringskälla på ett tillfredsställande sätt;
(vi) vi har goda grunder att tro att du är underårig; eller
(vii) om du har uppgett falska eller missledande uppgifter.
Vid en eventuell utredning av dina aktiviteter eller ditt konto kan vi lämna dina personliga uppgifter till en tredje part (enligt vår Integritetspolicy).
7.3
Dumarca kan begränsa, blockera eller stänga ditt konto och hålla inne medel om så krävs enligt gällande lagstiftning.

8. Särskilda regler för casinospel

8.1
Vinster och kontosaldon i ”Play for Fun”-läge saknar helt kommersiellt värde och kan inte växlas mot vare sig kontanter, insatser eller någon annan form av värdebevis.
8.2
Varje Användare bestämmer själv storleken på sina insatser, i enlighet med gränserna för varje casinospel. Det är ditt ansvar att se till att alla uppgifter i speltransaktionen är korrekta.
8.3
Webbplatsen använder sig av en slumptalsgenerator (RNG), vilken garanterar ett slumpmässigt resultat för varje spel och pålitligheten hos produkten och spelen. Slumptalsgeneratorn har testats och kontrollerats med avseende på slumpmässighet genom myndighetskontrollerad tredje part. ”Play for Fun” och ”Play for Real” använder exakt samma slumptalsgenerator.

9. Ansvarsbegränsning

9.1
Du går in på Webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatsen och spelen tillhandahålls utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd.
9.2
Vi, våra styrelsemedlemmar, anställda, partners och tjänsteleverantörer kan inte garantera att:
(i) Webbplatsen och spelen är lämpliga för sitt syfte;
(ii) Webbplatsen och spelen är felfria; eller att
(iii) Webbplatsen och spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott.
9.3
Om vi bryter mot dessa Användarvillkor är vi ansvariga för eventuella förluster och skador som är förutsebara resultat av vår bristande efterlevnad, men vi är inte ansvariga för förluster och skador som inte kan förutses. En förlust eller skada anses som förutsebar om det är uppenbart den kan inträffa eller om både vi och du var medvetna om att det skulle kunna inträffa när avtalet ingicks. Vi kommer inte att stå strid mot dessa Användarvillkor eller ansvara för förseningar eller brister i utförandet av våra skyldigheter enligt dessa Användarvillkor om sådana förseningar eller brister beror på: (i) att du brutit mot dessa Användarvillkor; eller (ii) händelser, omständigheter eller orsaker utanför vår rimliga kontroll.
9.4
Inget i dessa Användarvillkor påverkar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vår vårdslöshet, eller vårt ansvar för bedräglig förvanskning eller oriktiga uppgifter gällande en grundläggande fråga, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lagar.
9.5
Denna Webbplats är endast avsedd för privat bruk. Om du använder Webbplatsen i kommersiellt syfte eller för affärsändamål kommer vi inte att vara ansvariga för några vinstförluster, förlorade affärer, avbrott i verksamheten eller förlorade affärsmöjligheter. 9.6
Dumarca förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och utan förvarning göra Webbplatsen och/eller vissa spel tillfälligt otillgängliga. Dumarca kommer inte att ansvara för förluster som Användaren kan ådra sig till följd av sådan otillgänglighet. Dumarca kommer att sträva efter att återställa tjänsten så fort som möjligt.
9.7
Med förbehåll för ovanstående paragrafer, och annat än i samband med utbetalning av lagligt erhållna vinster, ska vårt ansvar gentemot dig enligt dessa Användarvillkor inte överskrida:
• gällande ansvar som relaterar till en viss speltransaktion, summan av den omsatta insatsen; eller
• gällande andra ärenden, ett totalt belopp om 20 000 kr.

10. Tekniska fel

10.1
Dumarca kommer ständigt och på alla sätt sträva efter att erbjuda en tjänst som har tillfredställande kvalitet, är ändamålsenlig och fullständig. Om en Användare av något skäl är missnöjd med någon av de tjänster som erbjuds av Dumarca är Användaren välkommen att omedelbart kontakta Dumarca och informera oss om problemet.
10.2
Dumarca kan inte garantera att tjänsten alltid är felfri. Vi påtar oss däremot att korrigera problemet så snart det har rapporterats till oss eller så snart vi rimligen kan. Om du upplever ett fel i den tillhandhållna tjänsten ber vi vänligen att du omedelbart meddelar oss om detta.
10.3
Om det uppstår ett tekniskt fel i ett spel eller i dess driftskompatibilitet, kommer alla insatser som gjorts under ett sådant fel att vara ogiltiga och du kommer att få tillbaka din ursprungliga insats. Dumarca tar inget ansvar för fel eller problem som uppstår på grund av din tekniska utrustning, internetuppkoppling eller internet.
10.4
Om en spelomgång av någon som helst anledning avbryts eller försvinner ska alla Användares transaktioner korrekt registreras i Dumarcas system. Alla ”oavslutade spelrundor” kommer att återställas när du återvänder till spelet. ”Avslutade spelrundor” kommer inte att återställas, men resultat kan enkelt hämtas genom att kontakta vår Kundtjänst.

11. Övriga bestämmelser

11.1
Alla immateriella rättigheter (”IP-rättigheter”) på Webbplatsen tillhör uteslutande Dumarca eller någon av våra partners. Din användning av Webbplatsen ger dig inte äganderätt till några immateriella rättigheter på Webbplatsen eller i programvaran. IP-rättigheter omfattar alla immateriella rättigheter, av alla slag och natur, inklusive, utan begränsning, patent, upphovsrätt, designrättigheter, varumärken, databasrättigheter, ansökningar i relation till något av ovanstående, moraliska rättigheter, know-how, handelshemligheter, domännamn, webbadresser, handelsnamn och alla andra immateriella eller industriella äganderättigheter (och eventuella licenser i samband med någon av dessa), oavsett om de är registrerade eller möjliga att registrera, eller huruvida de finns i ett visst land/länder eller någon annan del av världen.
11.2
Dessa Användarvillkor för Användare bosatta i Sverige finns endast på svenska.
11.3
Vi kan inte ansvara för förseningar eller brister i utförandet av våra skyldigheter enligt dessa Användarvillkor om sådana förseningar eller brister beror på incidenter, omständigheter eller orsaker utanför vår rimliga kontroll.
Detta inkluderar händelser såsom strejk, politisk kris, krig, naturkatastrof eller överbelastning av nätverk för telekommunikation.
11.4
Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor enligt en behörig myndighet anses vara ogiltig, olaglig, orimlig eller ogenomförbar, ska denna bestämmelse avskiljas från dessa Användarvillkor. Alla övriga bestämmelser, inklusive eventuell återstod av bestämmelsen i fråga, skall gälla fullt ut och ej påverkas av sådan avskiljning.
11.5
Vi kan tilldela eller på annat sätt lagligt överföra några eller alla våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.
11.6
Dessa Användarvillkor gäller dig personligen och du får inte tilldela, underlicensera eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.
11.7
Dessa Användarvillkor, inklusive andra villkor eller regler som vi uttryckligen hänvisar till i Användarvillkoren, utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande Webbplatsen och upphäver, utom i händelse av bedrägeri, all tidigare eller samtidig kommunikation eller framställan mellan dig och oss angående Webbplatsen, vare sig det har skett elektroniskt, muntligen eller skriftligen.
11.8
Dessa Användarvillkor gäller i enlighet med svensk lagstiftning. Parterna (du och vi) samtycker till att varje tvist, oenighet eller anspråk som uppstår på grund av eller i anknytning till dessa Användarvillkor eller brott mot, uppsägning eller ogiltighet därav, utan undantag ska underställas svensk domstol.

Troféer

Säkra betalningar med

Jackpotjoy erbjuder spel med tillstånd från licens-och tillsynsmyndigheten Spelinspektionen och har licensnummer 23Si2065 (giltig till 20-12-31).

Jackpotjoy
Jackpotjoy är en del av Dumarca Gaming Ltd, orgnr C50898

Kontakta oss på
+46855003184
eller [email protected].

Regler för välkomstbonus

Regler & villkor för Bonus Free Spin:

1. Det här erbjudandet är endast tillgängligt en gång per spelare, med start 27/05/2020 kl. 11:00 CEST, såvida ingen annan bonus hämtats ut av spelaren sedan 2019 från InterCasino, Vera&John eller Jackpotjoy Sverige.
2. Erbjudandet berättigar spelare till 200 bonusspins när de gör sin första insättning inom kampanjperioden.
3. Spelare som tar del av denna bonus är inte längre berättigade till fler bonusar från Jackpotjoy eller annat systercasino som är registrerat hos Dumarca Gaming Ltd.
4. För att ta del av erbjudandet behöver du gå till dina kontoinställningar och kryssa i att du vill ta emot bonusar automatiskt eller välja bonusalternativet på kassör-sidan innan du slutför insättningen.
5. Bonusspins gäller på Fire Joker, med insats på 50 öre/snurr, efter din första insättning någonsin på 100 kr eller mer.
6. Bonusspins kommer att betalas ut automatiskt direkt efter att en insättning om 100 kr eller mer genomförts.
7. Vinster från bonusspins har ett standardomsättningskrav på 40x och kan användas på alla spel.
8. Hämtade bonusspins är giltiga i 48 timmar.
9. Att ta ut pengar eller relaterade pengavinster innan omsättningskravet uppfyllts kommer automatiskt att leda till att eventuellt återstående bonusbelopp tas bort.
10. Insättningar via eWallets som Neteller eller Skrill aktiverar inga insättningsbonusar eller kampanjer.
11. Den maximala tillåtna enskilda insatsen vid spel med välkomstbonusen är 62,50 kr i slots och 250 kr i bordsspel och roulette. Överskridande av denna gräns leder till konfiskering av eventuella bonusar och relaterade vinster.
12. Omsättningskravet måste uppfyllas inom 60 dagar, annars konfiskeras bonusen och eventuella relaterade vinster.
13. Jackpotjoy förbehåller sig rätten att dra tillbaka bonusar och associerade vinster om missbruk eller bedrägeri misstänks. Detta omfattar, men är inte begränsat till: användning av mer än ett konto, bonusstapling, två-nivåsatsningar, strategier med flera konton/ombudskonton, användning av VPN eller maskering av IP-adress, missbruk av CPA-program eller intäktsdelning.
14. Olika spel bidrar med olika procent till det aktuella omsättningskravet enligt följande: Slots och Instant Games (100 %), Roulette, Baccarat och Punto Banco, Video Poker, Caribbean Poker, Texas Hold’em (15 %), Blackjack, Pontoon, Live Casino (10 %).
15. Jackpotjoy förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, ändra eller avsluta kampanjen.
16. Allmänna regler och villkor gäller.
17. Information om våra casinobonusar.
Stäng